Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Luật thuế giá trị gia tăng số: 13/2008/QH12, Ngày 03 tháng 6 năm 2008

► Khái quát văn bản

Số/Ký hiệu 13/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2009
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật

 

Download file đính kèm:

Captcha reload

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 439,074 top

Luật thuế giá trị gia tăng số: 13/2008/QH12, Ngày 03 tháng 6 năm 2008

► Khái quát văn bản

Số/Ký hiệu 13/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2009
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật

 

Download file đính kèm:

Captcha reload

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel: 028 3771 2129   I   Fax: 028 3771 2130

Hotline: 0907 86 86 96