Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP, Ngày 23 tháng 01 năm 2006

► Khái quát văn bản

 

Số/Ký hiệu 12/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/01/2006
Ngày có hiệu lực 01/05/2006
Người ký Phan Văn Khải
Trích yếu Quy định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

 

Download file đính kèm:

Captcha reload

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 439,092 top

Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP, Ngày 23 tháng 01 năm 2006

► Khái quát văn bản

 

Số/Ký hiệu 12/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/01/2006
Ngày có hiệu lực 01/05/2006
Người ký Phan Văn Khải
Trích yếu Quy định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

 

Download file đính kèm:

Captcha reload

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel: 028 3771 2129   I   Fax: 028 3771 2130

Hotline: 0907 86 86 96