Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Customs procedures

Customs procedures

Ô tô loại mới 100% và loại đã qua sử dụng được phép nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

1. Có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe
2. Nhập khẩu nguyên chiếc
3. Nhập khẩu tại cảng được phép tiếp nhận ô tô nhập khẩu
4. Đáp ứng yêu cầu an toàn, kỹ thuật theo qui định
5. Nộp đúng, đủ thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng)

Hãy liên hệ HKC để có được dịch vụ làm thủ tục nhập khẩu và nhận xe nhanh chóng, bảo quản xe tốt, phí dịch vụ hợp lý, dịch vụ chuyên nghiệp.

Contact

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

Hotline: 0907 86 86 96

Supports

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 488,151 top

Ô tô loại mới 100% và loại đã qua sử dụng được phép nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

1. Có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe
2. Nhập khẩu nguyên chiếc
3. Nhập khẩu tại cảng được phép tiếp nhận ô tô nhập khẩu
4. Đáp ứng yêu cầu an toàn, kỹ thuật theo qui định
5. Nộp đúng, đủ thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng)

Hãy liên hệ HKC để có được dịch vụ làm thủ tục nhập khẩu và nhận xe nhanh chóng, bảo quản xe tốt, phí dịch vụ hợp lý, dịch vụ chuyên nghiệp.

Contact

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

Hotline: 0907 86 86 96