Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Giao dịch đảm bảo

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Việc bảo quản khỏi hư hỏng, thất thoát đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có giá trị cao như: mỹ phẩm, đồng hồ, hàng điện tử là điều doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu quan tâm.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

- Đảm bảo không xảy ra hư hỏng, mất hàng trong suốt quá trình cung ứng dịch vụ của HKC.

- HKC cam kết bồi thường cho khách hàng nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát do lỗi của HKC.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,702 top

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Việc bảo quản khỏi hư hỏng, thất thoát đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có giá trị cao như: mỹ phẩm, đồng hồ, hàng điện tử là điều doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu quan tâm.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

- Đảm bảo không xảy ra hư hỏng, mất hàng trong suốt quá trình cung ứng dịch vụ của HKC.

- HKC cam kết bồi thường cho khách hàng nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát do lỗi của HKC.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com