Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Đăng ký quảng cáo

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí,

thời gian và thủ tục

 

Bạn thân mến!

 

Trước khi thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung Bạn cần tiến hành công bố sản phẩm thực phẩm cần quảng cáo và thông tin quảng cáo thực phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận. 

 

Khi sọan lời quảng cáo thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung Bạn không được sử dụng những từ luật không cho phép, ví dụ như Bạn không được sử dụng từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” trừ khi Bạn có tài liệu hợp pháp chứng minh. 

 

Có những công dụng sản phẩm thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung Bạn cần xuất trình tài liệu chứng minh khi nộp hồ sơ đăng ký quảng cáo. Công dụng của sản phẩm ghi trên nội dung quảng cáo phụ thuộc chủ yếu vào công dụng trên phiếu công bố sản phẩm mà Bạn đã có. Do đó Bạn cần đầu tư kỹ cho các công dụng sản phẩm tại công đoạn công bố, đăng ký thực phẩm.

 

Có kinh nghiệm và chấp hành đúng luật quảng cáo sẽ giúp bạn tránh bị phạt vi phạm hành chính, tránh chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện đăng ký quảng cáo thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn?

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo, với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

 

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo Bạn có được sự tự tin với dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 537,463 top

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí,

thời gian và thủ tục

 

Bạn thân mến!

 

Trước khi thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung Bạn cần tiến hành công bố sản phẩm thực phẩm cần quảng cáo và thông tin quảng cáo thực phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận. 

 

Khi sọan lời quảng cáo thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung Bạn không được sử dụng những từ luật không cho phép, ví dụ như Bạn không được sử dụng từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” trừ khi Bạn có tài liệu hợp pháp chứng minh. 

 

Có những công dụng sản phẩm thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung Bạn cần xuất trình tài liệu chứng minh khi nộp hồ sơ đăng ký quảng cáo. Công dụng của sản phẩm ghi trên nội dung quảng cáo phụ thuộc chủ yếu vào công dụng trên phiếu công bố sản phẩm mà Bạn đã có. Do đó Bạn cần đầu tư kỹ cho các công dụng sản phẩm tại công đoạn công bố, đăng ký thực phẩm.

 

Có kinh nghiệm và chấp hành đúng luật quảng cáo sẽ giúp bạn tránh bị phạt vi phạm hành chính, tránh chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện đăng ký quảng cáo thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn?

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo, với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

 

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo Bạn có được sự tự tin với dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com