Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Hàng sản xuất - xuất khẩu

Hàng sản xuất - xuất khẩu

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

 

 

Theo Luật thuế

 

Nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

 

- Xác định phương pháp kê khai nguyên phụ liệu nhập khẩu phù hợp.

- Lập định mức tiêu hao nguyên phụ liệu.

- Thông quan hàng nhập khẩu, xuất khẩu nhanh chóng.

- Thanh lý nguyên phụ liệu nhập khẩu.

- Hoàn thuế đã tạm nộp cho nguyên phụ liệu nhập khẩu.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 541,879 top

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

 

 

Theo Luật thuế

 

Nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

 

- Xác định phương pháp kê khai nguyên phụ liệu nhập khẩu phù hợp.

- Lập định mức tiêu hao nguyên phụ liệu.

- Thông quan hàng nhập khẩu, xuất khẩu nhanh chóng.

- Thanh lý nguyên phụ liệu nhập khẩu.

- Hoàn thuế đã tạm nộp cho nguyên phụ liệu nhập khẩu.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com