Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí,

thời gian và thủ tục

 

Bạn thân mến,

 

Khi Bạn kinh doanh nhập khẩu thì Bạn cần đảm bảo đã thực hiện: được cơ quan nhà nước xác nhận công bố mỹ phẩm nhập khẩu; Ghi nhãn đúng quy định, gồm cả nhãn tiếng nước ngòai và tiếng việt; Có hồ sơ lưu thông tin của từng mỹ phẩm đang bán trên thị trường (PIF); Thành phần của mỹ phẩm phải nằm trong danh mục các chất được phép sử dụng theo qui định.

 

Giấy công bố mỹ phẩm nhập khẩu này sẽ được xuất trình cho cơ quan hải quan khi Bạn làm thủ tục hải quan nhập khẩu mỹ phẩm, xuất trình cho cơ quan cấp phép khi Bạn thực hiện đăng ký quảng cáo, đăng ký khuyến mại hoặc khi cơ quan quản lý thị trường kiểm tra. Vì vậy thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu đúng, nhanh và có kinh nghiệm sẽ giúp Bạn không gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, tránh phát sinh chi phí lưu hàng, chi phí phát sinh khi nhập khẩu mỹ phẩm, chi phí khi làm việc với cơ quan quản lý thị trường, không bị khó khăn khi xin phép quảng cáo, không bị ảnh hưởng tiêu cực đến kế họach sales & marketing.

 

Bạn có biết không? Bạn không chỉ cần làm “được” mà còn cần làm “đúng.

Bạn không chỉ cần quan tâm phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu của Bạn cần được hòan thành mà còn cần quan tâm công bố mỹ phẩm nhập khẩu phải được làm đúng với thực tế sản phẩm của Bạn. Có rất nhiều trường hợp, do thiếu kinh nghiệm và không tỉ mỉ, thông tin trên phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu của Bạn không được làm giống thông tin trên bao bì sản phẩm. Điều này sẽ làm Bạn gặp rất nhiều trở ngại, phát sinh chi phí, mất nhiều thời gian khi Bạn làm thủ tục hải quan nhập khẩu mỹ phẩm.

 

Để thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu, ngòai công thức sản phẩm, Bạn cần có hai chứng từ rất quan trọng là Giấy ủy quyền của nước ngòai cho Công ty Bạn được phân phối sản phẩm tại Việt nam và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (gọi tắt là CFS). Hai giấy này bạn không nên tự làm vì dễ xảy ra tình trạng nội dung CFS và Giấy ủy quyền không đúng và đủ theo quy định của Luật Việt Nam. Thời gian xin hai giấy này thường vài tháng do chúng phải được hợp pháp lãnh sự bới Lãnh sự quán Việt Nam. Bạn nên đối chiếu với luật về CFS và Giấy ủy quyền để yêu cầu nước ngòai làm đúng.

 

Hợp đồng phân phối sản phẩm (viết tắt là HĐPP) có thay thế cho Giấy ủy quyền không?

Hầu hết các trường hợp không. Thường xuyên thì HĐPP không đủ thông tin mà luật mỹ phẩm quy định phải có trên Giấy ủy quyền. Vì vậy, Bạn sẽ cần làm Giấy ủy quyền song song với việc đã có HĐPP. Ngay cả khi HĐPP của Bạn có đủ thông tin của Giấy ủy quyền, vì lý do bảo mật, Tôi chia sẻ với Bạn là Bạn không nên xuất trình HĐPP thay cho Giấy ủy quyền khi thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu.

 

Về công thức sản phẩm: luật mỹ phẩm yêu cầu tên của thành phần mỹ phẫm phải được thể hiện theo tên quốc tế. Giống như một người có thể có nhiều hơn một tên, nhưng người này chỉ được sử dụng tên theo khai sinh trong các giao dịch chính thức. Thành phần mỹ phẩm cũng vậy, khi xin công bố mỹ phẩm nhập khẩu thì tên thành phần mỹ phẩm phải được khai báo theo tên quốc tế. Vì vậy bạn cần đối chiếu với hệ thống tên quốc tế của thành phần mỹ phẩm để đảm bảo Bạn sử dụng đúng tên quốc tế của thành phần khi xin visa cho mỹ phẩm.

 

Ngòai ra, việc Bạn công bố đúng công dụng sản phẩm trên phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu rất quan trọng, vì điều này ảnh hưởng đến việc ghi nhãn tiếng việt và đăng ký quảng cáo sau này của Bạn do việc ghi nhãn tiếng việt và đăng ký quảng cáo sau này sẽ dựa chủ yếu vào công dụng đã được chấp thuận trên Visa công bố mỹ phẩm nhập khẩu.

 

Bạn có biết không? Hầu hết Đơn vị nhập khẩu đều có ghi nhãn tiếng việt cho sản phẩm của mình, tuy nhiên không nhiều trong số đó biết ghi nhãn như thế nào là đúng luật. Việc này làm cho họ phải chi trả tiền phạt vi phạm về ghi nhãn hàng hóa.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn?

Do đã hơn 15 năm thực hiện thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu cho rất nhiều nhãn hàng mỹ phẩm từ EU, U.S.A, Japan, Asean, Taiwan và Korea nên chúng tôi đã có sẵn các biểu mẫu CFS và Giấy ủy quyền từ các nước này. Bạn chỉ cần gửi cho đối tác của Bạn làm theo mẫu là xong.

 

Trên thị trường hiện duy nhất Hòang Khánh có kinh nghiệm thực hiện trọn các dịch vụ cho mỹ phẩm: công bố mỹ phẩm nhập khẩu, dịch vụ hải quan, đăng ký quảng cáo và đăng ký khuyến mãi. Tức là Hòang khánh biết rõ cơ quan hải quan, cơ quan cấp phép quảng cáo & khuyến mãi sẽ kiểm tra cái gì, để từ đó mang những kinh nghiệm này vào dịch vụ xin Visa cho công bố mỹ phẩm nhập khẩu, có được Visa đúng cho tất cả các khâu: nhập khẩu, đăng ký quảng cáo, đăng ký khuyến mại, quản lý thị trường. Từ đó giúp Bạn không còn gặp khó khăn về phát sinh chi phí, thời gian & thủ tục khi thực hiện xin Visa, dịch vụ hải quan, đăng ký quảng cáo và khuyến mãi cho mỹ phẩm.

 

Với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Chúng tôi bảo hành vĩnh viễn 100% cho những dịch vụ chúng tôi cung cấp cho Bạn.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 541,885 top

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí,

thời gian và thủ tục

 

Bạn thân mến,

 

Khi Bạn kinh doanh nhập khẩu thì Bạn cần đảm bảo đã thực hiện: được cơ quan nhà nước xác nhận công bố mỹ phẩm nhập khẩu; Ghi nhãn đúng quy định, gồm cả nhãn tiếng nước ngòai và tiếng việt; Có hồ sơ lưu thông tin của từng mỹ phẩm đang bán trên thị trường (PIF); Thành phần của mỹ phẩm phải nằm trong danh mục các chất được phép sử dụng theo qui định.

 

Giấy công bố mỹ phẩm nhập khẩu này sẽ được xuất trình cho cơ quan hải quan khi Bạn làm thủ tục hải quan nhập khẩu mỹ phẩm, xuất trình cho cơ quan cấp phép khi Bạn thực hiện đăng ký quảng cáo, đăng ký khuyến mại hoặc khi cơ quan quản lý thị trường kiểm tra. Vì vậy thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu đúng, nhanh và có kinh nghiệm sẽ giúp Bạn không gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, tránh phát sinh chi phí lưu hàng, chi phí phát sinh khi nhập khẩu mỹ phẩm, chi phí khi làm việc với cơ quan quản lý thị trường, không bị khó khăn khi xin phép quảng cáo, không bị ảnh hưởng tiêu cực đến kế họach sales & marketing.

 

Bạn có biết không? Bạn không chỉ cần làm “được” mà còn cần làm “đúng.

Bạn không chỉ cần quan tâm phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu của Bạn cần được hòan thành mà còn cần quan tâm công bố mỹ phẩm nhập khẩu phải được làm đúng với thực tế sản phẩm của Bạn. Có rất nhiều trường hợp, do thiếu kinh nghiệm và không tỉ mỉ, thông tin trên phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu của Bạn không được làm giống thông tin trên bao bì sản phẩm. Điều này sẽ làm Bạn gặp rất nhiều trở ngại, phát sinh chi phí, mất nhiều thời gian khi Bạn làm thủ tục hải quan nhập khẩu mỹ phẩm.

 

Để thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu, ngòai công thức sản phẩm, Bạn cần có hai chứng từ rất quan trọng là Giấy ủy quyền của nước ngòai cho Công ty Bạn được phân phối sản phẩm tại Việt nam và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (gọi tắt là CFS). Hai giấy này bạn không nên tự làm vì dễ xảy ra tình trạng nội dung CFS và Giấy ủy quyền không đúng và đủ theo quy định của Luật Việt Nam. Thời gian xin hai giấy này thường vài tháng do chúng phải được hợp pháp lãnh sự bới Lãnh sự quán Việt Nam. Bạn nên đối chiếu với luật về CFS và Giấy ủy quyền để yêu cầu nước ngòai làm đúng.

 

Hợp đồng phân phối sản phẩm (viết tắt là HĐPP) có thay thế cho Giấy ủy quyền không?

Hầu hết các trường hợp không. Thường xuyên thì HĐPP không đủ thông tin mà luật mỹ phẩm quy định phải có trên Giấy ủy quyền. Vì vậy, Bạn sẽ cần làm Giấy ủy quyền song song với việc đã có HĐPP. Ngay cả khi HĐPP của Bạn có đủ thông tin của Giấy ủy quyền, vì lý do bảo mật, Tôi chia sẻ với Bạn là Bạn không nên xuất trình HĐPP thay cho Giấy ủy quyền khi thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu.

 

Về công thức sản phẩm: luật mỹ phẩm yêu cầu tên của thành phần mỹ phẫm phải được thể hiện theo tên quốc tế. Giống như một người có thể có nhiều hơn một tên, nhưng người này chỉ được sử dụng tên theo khai sinh trong các giao dịch chính thức. Thành phần mỹ phẩm cũng vậy, khi xin công bố mỹ phẩm nhập khẩu thì tên thành phần mỹ phẩm phải được khai báo theo tên quốc tế. Vì vậy bạn cần đối chiếu với hệ thống tên quốc tế của thành phần mỹ phẩm để đảm bảo Bạn sử dụng đúng tên quốc tế của thành phần khi xin visa cho mỹ phẩm.

 

Ngòai ra, việc Bạn công bố đúng công dụng sản phẩm trên phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu rất quan trọng, vì điều này ảnh hưởng đến việc ghi nhãn tiếng việt và đăng ký quảng cáo sau này của Bạn do việc ghi nhãn tiếng việt và đăng ký quảng cáo sau này sẽ dựa chủ yếu vào công dụng đã được chấp thuận trên Visa công bố mỹ phẩm nhập khẩu.

 

Bạn có biết không? Hầu hết Đơn vị nhập khẩu đều có ghi nhãn tiếng việt cho sản phẩm của mình, tuy nhiên không nhiều trong số đó biết ghi nhãn như thế nào là đúng luật. Việc này làm cho họ phải chi trả tiền phạt vi phạm về ghi nhãn hàng hóa.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn?

Do đã hơn 15 năm thực hiện thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu cho rất nhiều nhãn hàng mỹ phẩm từ EU, U.S.A, Japan, Asean, Taiwan và Korea nên chúng tôi đã có sẵn các biểu mẫu CFS và Giấy ủy quyền từ các nước này. Bạn chỉ cần gửi cho đối tác của Bạn làm theo mẫu là xong.

 

Trên thị trường hiện duy nhất Hòang Khánh có kinh nghiệm thực hiện trọn các dịch vụ cho mỹ phẩm: công bố mỹ phẩm nhập khẩu, dịch vụ hải quan, đăng ký quảng cáo và đăng ký khuyến mãi. Tức là Hòang khánh biết rõ cơ quan hải quan, cơ quan cấp phép quảng cáo & khuyến mãi sẽ kiểm tra cái gì, để từ đó mang những kinh nghiệm này vào dịch vụ xin Visa cho công bố mỹ phẩm nhập khẩu, có được Visa đúng cho tất cả các khâu: nhập khẩu, đăng ký quảng cáo, đăng ký khuyến mại, quản lý thị trường. Từ đó giúp Bạn không còn gặp khó khăn về phát sinh chi phí, thời gian & thủ tục khi thực hiện xin Visa, dịch vụ hải quan, đăng ký quảng cáo và khuyến mãi cho mỹ phẩm.

 

Với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Chúng tôi bảo hành vĩnh viễn 100% cho những dịch vụ chúng tôi cung cấp cho Bạn.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com