Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Hàng phi mậu dịch

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Đây là loại hình nhập khẩu, xuất khẩu với mục đích làm quà biếu, làm hàng mẫu, và các trường hợp nhập khẩu, xuất khẩu khác mà không có hợp đồng mua bán.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

- Xác định các loại thuế phải nộp.

- Xác định các chứng từ cần thiết cho việc nhập khẩu, xuất khẩu.

- Tư vấn xác định giá tính thuế.

- Thông quan hàng nhanh chóng, đúng qui định của pháp luật.

- Vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị bằng các phương tiện chuyên dụng.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 541,890 top

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Đây là loại hình nhập khẩu, xuất khẩu với mục đích làm quà biếu, làm hàng mẫu, và các trường hợp nhập khẩu, xuất khẩu khác mà không có hợp đồng mua bán.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

- Xác định các loại thuế phải nộp.

- Xác định các chứng từ cần thiết cho việc nhập khẩu, xuất khẩu.

- Tư vấn xác định giá tính thuế.

- Thông quan hàng nhanh chóng, đúng qui định của pháp luật.

- Vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị bằng các phương tiện chuyên dụng.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com