Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Tạm Nhập khẩu - Xuất khẩu

Tạm Nhập khẩu - Xuất khẩu

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thể được thực hiện dưới hình thức tạm nhập khẩu – tái xuất khẩu (TN-TX), hoặc tạm xuất khẩu – tái nhập khẩu (TX-TN) để phục vụ dự án đầu tư, sữa chữa, làm hàng mẫu, tham dự hội chợ – triễn lãm, giới thiệu sản phẩm, v.v....

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

- Xác định điều kiện được miễn thuế.

- Xác định thời gian được phép TN-TX, TX-TN.

- Thông quan hàng nhanh chóng, đúng qui định của pháp luật.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,692 top

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thể được thực hiện dưới hình thức tạm nhập khẩu – tái xuất khẩu (TN-TX), hoặc tạm xuất khẩu – tái nhập khẩu (TX-TN) để phục vụ dự án đầu tư, sữa chữa, làm hàng mẫu, tham dự hội chợ – triễn lãm, giới thiệu sản phẩm, v.v....

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

- Xác định điều kiện được miễn thuế.

- Xác định thời gian được phép TN-TX, TX-TN.

- Thông quan hàng nhanh chóng, đúng qui định của pháp luật.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com