Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Chứng nhận cơ sở thực phẩm

Những điều cần biết về hồ sơ cần có khi tiến hành xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;

- Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

 

Sau khi nộp hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hợp lệ, Cơ quan quản lý sẽ đến cơ sở của Bạn để kiểm tra tất cả các công đọan của quá trình sản xuất, bảo quản để từ đó quyết định xem cơ sở của Bạn có được cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tòan thực phẩm hay không.

 

Các nội dung cơ quan quản lý kiểm tra bao gồm:

- Địa điểm, môi trường, thiết kế, bố trí nhà xưởng (Phù hợp với công suất sản xuất, nguyên tắc một chiều, các khu vực tách biệt, cống rãnh thoát nước, kho, nơi thu gom, xử lý chất thải).

- Kết cấu kho, nhà xưởng (Độ vững chắc, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, trần nhà, nền nhà, nơi chứa nước sát trùng),

- Hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng, hệ thống xử lý chất thải, rác thải, hệ thống cung cấp nước (Nguồn nước sản xuất, Nguồn nước vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, Hơi nước và khí nén).

- Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động (số lượng, nước, xà phòng, chất sát trùng).

- Nguyên liệu thực phẩm và bao bì chứa đựng thực phẩm (nguồn gốc, bao bì).

- Phương tiện rửa và khử trùng tay, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển (số lượng máy móc, thiết bị, thiết bị thanh trùng, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, phương tiện bảo quản và vận chuyển).

- Phòng chống côn trùng và động vật gây hại, thiết bị dụng cụ giám sát, điều kiện đối với người sản xuất thực phẩm (vệ sinh cá nhân, đeo đồ trang sức ở tay, tình trạng sức khoẻ, mang trang phục theo quy định).

 

Đơn vị có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn Bạn chuẩn bị, bố trí những việc cần thiết để giúp cho cơ sở Bạn xin được giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu khi cơ quan quản lý đến thẩm định.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

Với đội ngũ chuyên viên hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an tòan thực phẩm, đã tư vấn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho rất nhiều đơn vị, với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,693 top

Những điều cần biết về hồ sơ cần có khi tiến hành xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;

- Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

 

Sau khi nộp hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hợp lệ, Cơ quan quản lý sẽ đến cơ sở của Bạn để kiểm tra tất cả các công đọan của quá trình sản xuất, bảo quản để từ đó quyết định xem cơ sở của Bạn có được cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tòan thực phẩm hay không.

 

Các nội dung cơ quan quản lý kiểm tra bao gồm:

- Địa điểm, môi trường, thiết kế, bố trí nhà xưởng (Phù hợp với công suất sản xuất, nguyên tắc một chiều, các khu vực tách biệt, cống rãnh thoát nước, kho, nơi thu gom, xử lý chất thải).

- Kết cấu kho, nhà xưởng (Độ vững chắc, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, trần nhà, nền nhà, nơi chứa nước sát trùng),

- Hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng, hệ thống xử lý chất thải, rác thải, hệ thống cung cấp nước (Nguồn nước sản xuất, Nguồn nước vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, Hơi nước và khí nén).

- Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động (số lượng, nước, xà phòng, chất sát trùng).

- Nguyên liệu thực phẩm và bao bì chứa đựng thực phẩm (nguồn gốc, bao bì).

- Phương tiện rửa và khử trùng tay, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển (số lượng máy móc, thiết bị, thiết bị thanh trùng, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, phương tiện bảo quản và vận chuyển).

- Phòng chống côn trùng và động vật gây hại, thiết bị dụng cụ giám sát, điều kiện đối với người sản xuất thực phẩm (vệ sinh cá nhân, đeo đồ trang sức ở tay, tình trạng sức khoẻ, mang trang phục theo quy định).

 

Đơn vị có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn Bạn chuẩn bị, bố trí những việc cần thiết để giúp cho cơ sở Bạn xin được giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu khi cơ quan quản lý đến thẩm định.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

Với đội ngũ chuyên viên hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an tòan thực phẩm, đã tư vấn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho rất nhiều đơn vị, với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com