Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Đăng ký khuyến mãi

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí,

thời gian và thủ tục

 

Khuyến mãi là khi Bạn dành cho khách hàng những lợi ích nhất định nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ. Trước khi thực hiện khuyến mãi Bạn cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan nhà nước. Thông thường bạn cần thông báo trước khi thực hiện khuyến mại ít nhất 7 ngày.

 

Khi thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi Bạn cần đăng ký với cơ quan nhà nước. Sau khi thực hiện khuyến mại, trong thời gian qui định, Bạn cần báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại cho cơ quan nhà nước. Đối với một số chương trình mở trúng thưởng, Bạn phải mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước có mặt để chứng kiến việc mở thưởng.
 

Chấp hành đúng pháp luật về khuyến mại sẽ giúp Bạn tránh bị phạt vi phạm hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí.

 

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo Bạn có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của Hòang Khánh.

 

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khuyến mại, với sự hỗ trợ của Tôi, BẠN KHÔNG CÒN BẬN TÂM, LO LẮNG VỀ CHI PHÍ, THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 541,889 top

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí,

thời gian và thủ tục

 

Khuyến mãi là khi Bạn dành cho khách hàng những lợi ích nhất định nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ. Trước khi thực hiện khuyến mãi Bạn cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan nhà nước. Thông thường bạn cần thông báo trước khi thực hiện khuyến mại ít nhất 7 ngày.

 

Khi thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi Bạn cần đăng ký với cơ quan nhà nước. Sau khi thực hiện khuyến mại, trong thời gian qui định, Bạn cần báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại cho cơ quan nhà nước. Đối với một số chương trình mở trúng thưởng, Bạn phải mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước có mặt để chứng kiến việc mở thưởng.
 

Chấp hành đúng pháp luật về khuyến mại sẽ giúp Bạn tránh bị phạt vi phạm hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí.

 

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo Bạn có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của Hòang Khánh.

 

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khuyến mại, với sự hỗ trợ của Tôi, BẠN KHÔNG CÒN BẬN TÂM, LO LẮNG VỀ CHI PHÍ, THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com