Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Đăng ký khuyến mại

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Mọi hình thức khuyến mại phải được thông báo / đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Khuyến mại có thể được thực hiện dưới các hình thức sau:

 1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 2. Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;
 4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
 5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 6. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
 7. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 8. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
 9. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác

 

HK thực hiện:

Tư vấn lập chương trình khuyến mại đúng qui định pháp luật.

Đăng ký chương trình khuyến mại tại cơ quan nhà nước.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

Hotline: 0907 86 86 96

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 525,968 top

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Mọi hình thức khuyến mại phải được thông báo / đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Khuyến mại có thể được thực hiện dưới các hình thức sau:

 1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 2. Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;
 4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
 5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 6. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
 7. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 8. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
 9. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác

 

HK thực hiện:

Tư vấn lập chương trình khuyến mại đúng qui định pháp luật.

Đăng ký chương trình khuyến mại tại cơ quan nhà nước.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

Hotline: 0907 86 86 96