Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Hàng quá cảnh

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Theo Luật hải quan

 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các đối tác nước ngoài có thể mượn lãnh thổ Việt Nam để làm nơi trung chuyển.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

 

- Đại diện để làm thủ tục trung chuyển tại Việt Nam.

- Tư vấn thực hiện đúng qui định của pháp luật Việt Nam đối với hàng trung chuyển.

- Thủ tục miễn thuế hàng quá cảnh.

- Thông quan hàng nhanh chóng, đúng qui định của pháp luật.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,704 top

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Theo Luật hải quan

 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các đối tác nước ngoài có thể mượn lãnh thổ Việt Nam để làm nơi trung chuyển.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

 

- Đại diện để làm thủ tục trung chuyển tại Việt Nam.

- Tư vấn thực hiện đúng qui định của pháp luật Việt Nam đối với hàng trung chuyển.

- Thủ tục miễn thuế hàng quá cảnh.

- Thông quan hàng nhanh chóng, đúng qui định của pháp luật.

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com