Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Dịch vụ hải quan

Bạn thân mến !

 

Khi nhập khẩu thực phẩm Bạn sẽ phải giải quyết các vấn đề như: Sản phẩm thực nhập khẩu của Bạn có thông tin tên trên bao bì sản phẩm, tên và địa chỉ nhà sản xuất, thành phần, hạn sử dụng khác với phiếu công bố thực phẩm.

 

Ở dịch vụ công bố thực phẩm Tôi đã chia sẻ cho Bạn biết là: khi xin Visa nếu Bạn làm tốt, làm kỹ thì Bạn sẽ không gặp những khó khăn này.

 

Bạn cũng phải xử lý việc mời tham vấn giá của cơ quan hải quan.

Bạn biết không ? Khi cơ quan hải quan có nghi ngờ về giá nhập khẩu mà Bạn kê khai (Bằng cách hải quan so sánh với giá nhập khẩu những mặt hàng tương tự hoặc giống hệt), họ sẽ mời Bạn đến cơ quan Hải quan để Bạn chứng minh sự trung thực về giá nhập khẩu của sản phẩm mà Bạn khai báo. Ngay cả khi Bạn kê khai giá đúng với giá Bạn đã mua thì việc Bạn được yêu cầu tham vấn giá vẫn có thể xảy ra.

 

Hiểu rõ các qui tắc mà hải quan sử dụng để quyết định có yêu cầu tham vấn giá hay không, từ đó sẽ giúp Bạn có phương pháp để tránh việc tham vấn giá gây khó khăn cho họat động của Bạn.

 

Hoặc khi Bạn hải quan đã mời Bạn đến tham vấn giá, lúc này Bạn cần hiểu rõ các qui tắc mà hải quan sử dụng khi tiến hành tham vấn và xác định giá tính thuế, hiểu rõ đặc tính sản phẩm của Bạn, của thị trường để từ đó Bạn có buổi làm việc hiệu quả với hải quan. Hạn chế tình trạng giá tính thuế bị áp đặt cao không phù hợp để tính thuế cho sản phẩm của Bạn.

 

Nhanh chóng giải phóng hàng khỏi cửa khẩu nhập là việc làm cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là môi trường tại cửa khẩu nhập thường nắng nóng.

Bạn cần có những người chuyên nghiệp để nhanh chóng giải phóng hàng khỏi cửa khẩu nhập cho Bạn.

 

Bạn đã gặp trường hợp này chưa? Sau khi nhận hàng về kho, hàng bị mất, thùng hàng bị rạch, bị rút ruột, bao bì bị rách, dơ bẩn. Những việc này gây thất thóat và làm giảm giá trị sản phẩm của Bạn. Bạn cần có những người chuyên nghiệp để thực hiện thủ tục hải quan cho Bạn.

 

Chúng tôi giúp gì cho Bạn?

Do là đơn vị duy nhất vừa làm công bố thực phẩm vừa làm thủ tục hải quan nên chúng tôi hiểu rất rõ luật thực phẩm và luật xuất, nhập khẩu. Từ đó có thể dự báo, chuẩn bị, tư vấn cho Bạn những phương án hiệu quả, cũng như có thể giải đáp những thắc mắc mà hải quan quan tâm.

 

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm , với sự hỗ trợ của chúng tôi, hàng hóa của Bạn được bảo vệ và bảo quản nghiêm ngặt, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

 

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo Bạn có được tự tin với sự hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,691 top

Bạn thân mến !

 

Khi nhập khẩu thực phẩm Bạn sẽ phải giải quyết các vấn đề như: Sản phẩm thực nhập khẩu của Bạn có thông tin tên trên bao bì sản phẩm, tên và địa chỉ nhà sản xuất, thành phần, hạn sử dụng khác với phiếu công bố thực phẩm.

 

Ở dịch vụ công bố thực phẩm Tôi đã chia sẻ cho Bạn biết là: khi xin Visa nếu Bạn làm tốt, làm kỹ thì Bạn sẽ không gặp những khó khăn này.

 

Bạn cũng phải xử lý việc mời tham vấn giá của cơ quan hải quan.

Bạn biết không ? Khi cơ quan hải quan có nghi ngờ về giá nhập khẩu mà Bạn kê khai (Bằng cách hải quan so sánh với giá nhập khẩu những mặt hàng tương tự hoặc giống hệt), họ sẽ mời Bạn đến cơ quan Hải quan để Bạn chứng minh sự trung thực về giá nhập khẩu của sản phẩm mà Bạn khai báo. Ngay cả khi Bạn kê khai giá đúng với giá Bạn đã mua thì việc Bạn được yêu cầu tham vấn giá vẫn có thể xảy ra.

 

Hiểu rõ các qui tắc mà hải quan sử dụng để quyết định có yêu cầu tham vấn giá hay không, từ đó sẽ giúp Bạn có phương pháp để tránh việc tham vấn giá gây khó khăn cho họat động của Bạn.

 

Hoặc khi Bạn hải quan đã mời Bạn đến tham vấn giá, lúc này Bạn cần hiểu rõ các qui tắc mà hải quan sử dụng khi tiến hành tham vấn và xác định giá tính thuế, hiểu rõ đặc tính sản phẩm của Bạn, của thị trường để từ đó Bạn có buổi làm việc hiệu quả với hải quan. Hạn chế tình trạng giá tính thuế bị áp đặt cao không phù hợp để tính thuế cho sản phẩm của Bạn.

 

Nhanh chóng giải phóng hàng khỏi cửa khẩu nhập là việc làm cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là môi trường tại cửa khẩu nhập thường nắng nóng.

Bạn cần có những người chuyên nghiệp để nhanh chóng giải phóng hàng khỏi cửa khẩu nhập cho Bạn.

 

Bạn đã gặp trường hợp này chưa? Sau khi nhận hàng về kho, hàng bị mất, thùng hàng bị rạch, bị rút ruột, bao bì bị rách, dơ bẩn. Những việc này gây thất thóat và làm giảm giá trị sản phẩm của Bạn. Bạn cần có những người chuyên nghiệp để thực hiện thủ tục hải quan cho Bạn.

 

Chúng tôi giúp gì cho Bạn?

Do là đơn vị duy nhất vừa làm công bố thực phẩm vừa làm thủ tục hải quan nên chúng tôi hiểu rất rõ luật thực phẩm và luật xuất, nhập khẩu. Từ đó có thể dự báo, chuẩn bị, tư vấn cho Bạn những phương án hiệu quả, cũng như có thể giải đáp những thắc mắc mà hải quan quan tâm.

 

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm , với sự hỗ trợ của chúng tôi, hàng hóa của Bạn được bảo vệ và bảo quản nghiêm ngặt, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

 

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo Bạn có được tự tin với sự hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com