Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Dịch vụ

Dịch vụ

Chúng tôi làm gì ?

 

Công bố mỹ phẩm, thực phẩm các lọai

 

Công bố chất lượng bao bì, dụng cụ chế biến thực phẩm

 

Đăng ký quảng cáo      

 

Đăng ký khuyến mại

 

Dịch vụ hải quan

 

Tại sao Bạn cần dịch vụ ở chúng tôi ?

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

 

Bạn có được đối tác kinh nghiệm 15 năm, đã được thẩm định bởi các công ty đa quốc gia.

 

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an tòan để đảm bảo sự tự tin của Bạn khi Bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Bạn có được chúng tôi, Công ty duy nhất có kinh nghiệm cung cấp đồng thời các dịch vụ trên.

 

Bạn có được một đối tác nghiêm túc về uy tín, chất lượng để cùng đồng hành với Bạn trên con đường dài.

 

Chúng tôi xem lợi ích Bạn nhận được là giá trị của chúng tôi. 

 

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 541,039 top

Chúng tôi làm gì ?

 

Công bố mỹ phẩm, thực phẩm các lọai

 

Công bố chất lượng bao bì, dụng cụ chế biến thực phẩm

 

Đăng ký quảng cáo      

 

Đăng ký khuyến mại

 

Dịch vụ hải quan

 

Tại sao Bạn cần dịch vụ ở chúng tôi ?

 

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

 

Bạn có được đối tác kinh nghiệm 15 năm, đã được thẩm định bởi các công ty đa quốc gia.

 

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an tòan để đảm bảo sự tự tin của Bạn khi Bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Bạn có được chúng tôi, Công ty duy nhất có kinh nghiệm cung cấp đồng thời các dịch vụ trên.

 

Bạn có được một đối tác nghiêm túc về uy tín, chất lượng để cùng đồng hành với Bạn trên con đường dài.

 

Chúng tôi xem lợi ích Bạn nhận được là giá trị của chúng tôi. 

 

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com