Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Đăng ký quảng cáo

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí,

thời gian và thủ tục

 

Bạn thân mến!

 

Trước khi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Bạn cần tiến hành công bố sản phẩm mỹ phẩm cần quảng cáo và thông tin quảng cáo mỹ phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận. 

 

Khi sọan lời quảng cáo Bạn không được sử dụng những từ luật không cho phép, ví dụ như Bạn không được sử dụng từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” trừ khi Bạn có tài liệu hợp pháp chứng minh. 

 

Có những công dụng sản phẩm mỹ phẩm Bạn cần xuất trình tài liệu chứng minh khi nộp hồ sơ đăng ký quảng cáo. Ví dụ như khi Bạn quảng cáo "da sẽ trắng sáng sau hai tuần sử dụng", lúc này Bạn cần xuất trình tài liệu chứng minh là sau hai tuần sử dụng da sẽ trắng sáng. 

 

Có kinh nghiệm và chấp hành đúng luật quảng cáo sẽ giúp bạn tránh bị phạt vi phạm hành chính, tránh chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn?

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo, với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo Bạn có được sự tự tin với dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 537,927 top

Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí,

thời gian và thủ tục

 

Bạn thân mến!

 

Trước khi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Bạn cần tiến hành công bố sản phẩm mỹ phẩm cần quảng cáo và thông tin quảng cáo mỹ phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận. 

 

Khi sọan lời quảng cáo Bạn không được sử dụng những từ luật không cho phép, ví dụ như Bạn không được sử dụng từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” trừ khi Bạn có tài liệu hợp pháp chứng minh. 

 

Có những công dụng sản phẩm mỹ phẩm Bạn cần xuất trình tài liệu chứng minh khi nộp hồ sơ đăng ký quảng cáo. Ví dụ như khi Bạn quảng cáo "da sẽ trắng sáng sau hai tuần sử dụng", lúc này Bạn cần xuất trình tài liệu chứng minh là sau hai tuần sử dụng da sẽ trắng sáng. 

 

Có kinh nghiệm và chấp hành đúng luật quảng cáo sẽ giúp bạn tránh bị phạt vi phạm hành chính, tránh chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn?

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo, với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo Bạn có được sự tự tin với dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com