Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Hàng đầu tư

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Dịch vụ hài quan hàng đầu tư

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.

 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước: Tùy theo ngành nghề / địa bàn hoạt động / mức sử dụng lao động sẽ được xét miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

Với hơn 15 năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ hải quan cho rất nhiều đơn vị, với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,708 top

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Dịch vụ hài quan hàng đầu tư

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.

 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước: Tùy theo ngành nghề / địa bàn hoạt động / mức sử dụng lao động sẽ được xét miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Bạn ?

Với hơn 15 năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ hải quan cho rất nhiều đơn vị, với sự hỗ trợ của chúng tôi, Bạn không còn bận tâm, lo lắng về chi phí, thời gian và thủ tục.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com