Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Những điều cần biết về hồ sơ cần yêu cầu nước ngòai cung cấp khi tiến hành công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

1.     Công thức sản phẩm.

2.     Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

3.     Giấy ủy quyền.

 

Công thức sản phẩm : chứng từ này có thể có tên tiếng anh là Certificate of Ingredients hoặc Certificate of Formula. Đây là bản liệt kê các thành phần của sản phẩm mỹ phẩm.

Công thức sản phẩm được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

 

Giấy chứng nhận lưu hành tự do: chứng từ này có tên tiếng anh là Certificate of Free Sales (thường được viết tắt là CFS). CFS là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CFS  được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

 

Giấy ủy quyền: chứng từ này có thể có tên tiếng anh là Letter of Authorization, Certificate of Authorization, hoặc Power of Attorney. Đây là chứng từ do chủ sở hữu sản phẩm mỹ phẩm hoặc nhà sản xuất phát hành để ủy quyền cho doanh nghiệp Việt Nam được phân phối sản phẩm tại Việt nam.

Giấy ủy quyền được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 537,467 top

Những điều cần biết về hồ sơ cần yêu cầu nước ngòai cung cấp khi tiến hành công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

1.     Công thức sản phẩm.

2.     Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

3.     Giấy ủy quyền.

 

Công thức sản phẩm : chứng từ này có thể có tên tiếng anh là Certificate of Ingredients hoặc Certificate of Formula. Đây là bản liệt kê các thành phần của sản phẩm mỹ phẩm.

Công thức sản phẩm được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

 

Giấy chứng nhận lưu hành tự do: chứng từ này có tên tiếng anh là Certificate of Free Sales (thường được viết tắt là CFS). CFS là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CFS  được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

 

Giấy ủy quyền: chứng từ này có thể có tên tiếng anh là Letter of Authorization, Certificate of Authorization, hoặc Power of Attorney. Đây là chứng từ do chủ sở hữu sản phẩm mỹ phẩm hoặc nhà sản xuất phát hành để ủy quyền cho doanh nghiệp Việt Nam được phân phối sản phẩm tại Việt nam.

Giấy ủy quyền được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan