Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Miễn CFS khi công bố mỹ phẩm

Trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước thành viên thuộc CPTPP thì không phải trình CFS (TT32/2019/TT-BYT).

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=140743&Keyword=

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,695 top

Miễn CFS khi công bố mỹ phẩm

Trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước thành viên thuộc CPTPP thì không phải trình CFS (TT32/2019/TT-BYT).

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=140743&Keyword=

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi Sophie
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan