Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Quy định về thành phần công thức mỹ phẩm

Những điều cần biết về thành phần công thức mỹ phẩm khi khai báo công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

-       Tên thành phần: cần khai báo theo tên quốc tế như: INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - INCI), ICID (International Cosmetic Ingredient Dictionary), BP (British Pharmacopoeia), USP (United States Pharmacopoeia), CAS (Chemical Abstract Services), JSCI (Japanese Standard Cosmetic Ingredient).

-       Liệt kê thành phần theo thứ tự giảm dần. Các thành phần có hàm lượng nhỏ hơn 1% có thể liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào.

-       Các sản phẩm trang điểm: các chất tạo màu có thể liệt kê tất cả các chất màu trong mục “có thể chứa” hoặc “±”.

-       Giữa hàng đơn vị và hàng thập phân được đánh dấu bằng dấu phẩy (“,”).

-       Các chất tạo màu có thể được ghi theo bất cứ thứ tự nào sau các thành phần khác theo chỉ dẫn màu (CI) hoặc theo Phụ lục IV (Annex IV) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

-       Nêu đầy đủ tỷ lệ phần trăm của các thành phần có giới hạn nồng độ, hàm lượng tại các Phụ lục (Annexes) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

-       Sản phẩm mỹ phẩm có thành phần mà hàm lượng, nồng độ vượt quá giới hạn hoặc thuộc danh mục các chất cấm sử dụng sẽ không được cấp số công bố để được lưu hành tại Việt nam.

-       Những chất sau đây không được coi là thành phần của mỹ phẩm:

  • Tạp chất trong nguyên liệu được sử dụng.
  • Các nguyên liệu phụ được sử dụng với mục đích kỹ thuật nhưng không có mặt trong sản phẩm thành phẩm.
  • Nguyên liệu được sử dụng với số lượng cần thiết như dung môi hoặc chất mang của các thành phần tạo mùi.
Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 525,967 top

Quy định về thành phần công thức mỹ phẩm

Những điều cần biết về thành phần công thức mỹ phẩm khi khai báo công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

-       Tên thành phần: cần khai báo theo tên quốc tế như: INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - INCI), ICID (International Cosmetic Ingredient Dictionary), BP (British Pharmacopoeia), USP (United States Pharmacopoeia), CAS (Chemical Abstract Services), JSCI (Japanese Standard Cosmetic Ingredient).

-       Liệt kê thành phần theo thứ tự giảm dần. Các thành phần có hàm lượng nhỏ hơn 1% có thể liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào.

-       Các sản phẩm trang điểm: các chất tạo màu có thể liệt kê tất cả các chất màu trong mục “có thể chứa” hoặc “±”.

-       Giữa hàng đơn vị và hàng thập phân được đánh dấu bằng dấu phẩy (“,”).

-       Các chất tạo màu có thể được ghi theo bất cứ thứ tự nào sau các thành phần khác theo chỉ dẫn màu (CI) hoặc theo Phụ lục IV (Annex IV) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

-       Nêu đầy đủ tỷ lệ phần trăm của các thành phần có giới hạn nồng độ, hàm lượng tại các Phụ lục (Annexes) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

-       Sản phẩm mỹ phẩm có thành phần mà hàm lượng, nồng độ vượt quá giới hạn hoặc thuộc danh mục các chất cấm sử dụng sẽ không được cấp số công bố để được lưu hành tại Việt nam.

-       Những chất sau đây không được coi là thành phần của mỹ phẩm:

  • Tạp chất trong nguyên liệu được sử dụng.
  • Các nguyên liệu phụ được sử dụng với mục đích kỹ thuật nhưng không có mặt trong sản phẩm thành phẩm.
  • Nguyên liệu được sử dụng với số lượng cần thiết như dung môi hoặc chất mang của các thành phần tạo mùi.
Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan