Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Đăng ký thẻ APEC

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Thẻ đi lại của doanh nhân khu vực Châu á-Thái bình Dương APEC (viết tắt là thẻ ABTC).

Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực (VISA) của các nước và vùng lãnh thổ đó. Một số nước miễn VISA như: Australia, Japan, HongKong, Taiwan, Korea, New Zealand, China, Chile, India, Mexico.

 

Thẻ ABTC có giá trị sử dụng trong 03 năm.

- Khi thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng, nếu người được cấp thẻ vẫn còn nhu cầu đi lại trong khối APEC, thì làm thủ tục đề nghị cấp lại thẻ mới.

- Thẻ ABTC chỉ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh khi người mang thẻ xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 537,928 top

Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất về chất lượng và sự an toàn để đảm bảo khách hàng có được sự tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

 

Thẻ đi lại của doanh nhân khu vực Châu á-Thái bình Dương APEC (viết tắt là thẻ ABTC).

Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực (VISA) của các nước và vùng lãnh thổ đó. Một số nước miễn VISA như: Australia, Japan, HongKong, Taiwan, Korea, New Zealand, China, Chile, India, Mexico.

 

Thẻ ABTC có giá trị sử dụng trong 03 năm.

- Khi thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng, nếu người được cấp thẻ vẫn còn nhu cầu đi lại trong khối APEC, thì làm thủ tục đề nghị cấp lại thẻ mới.

- Thẻ ABTC chỉ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh khi người mang thẻ xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com