Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do sử dụng để công bố thực phẩm

Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm thực phẩm phải do cơ quan có thẩm quyền tại nước sản xuất sản phẩm cấp. CFS do nhà sản xuất phát hành là không hợp lệ.

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do ở các nước Châu á khỏang 30 ngày, ở các nước Châu âu khỏang 60 ngày, ở Mỹ khỏang 60 đến 90 ngày. Vì vậy, Bạn cần có biện pháp để đảm bảo CFS được phát hành đúng luật, tránh phải làm lại do bị sai.

 

CFS phải có những thông tin sau:

a) Tên cơ quan cấp CFS;

b) Số tham chiếu của CFS;

c) Ngày cấp của CFS;

d) Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;

đ) Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;

e) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;

g) Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất;

h) Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS.

 

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,697 top

Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do sử dụng để công bố thực phẩm

Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm thực phẩm phải do cơ quan có thẩm quyền tại nước sản xuất sản phẩm cấp. CFS do nhà sản xuất phát hành là không hợp lệ.

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do ở các nước Châu á khỏang 30 ngày, ở các nước Châu âu khỏang 60 ngày, ở Mỹ khỏang 60 đến 90 ngày. Vì vậy, Bạn cần có biện pháp để đảm bảo CFS được phát hành đúng luật, tránh phải làm lại do bị sai.

 

CFS phải có những thông tin sau:

a) Tên cơ quan cấp CFS;

b) Số tham chiếu của CFS;

c) Ngày cấp của CFS;

d) Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;

đ) Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;

e) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;

g) Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất;

h) Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS.

 

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan