Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Những điều cần biết về hồ sơ công bố thực phẩm

Những điều cần biết về hồ sơ cần yêu cầu nước ngòai cung cấp khi tiến hành công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:

1.     Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

2.     Thành phần sản phẩm.

3.     Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

4.     Mẫu sản phẩm.

5.     Tài liệu chứng minh công dụng sản phẩm.

 

Công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu bao gồm công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an tòan thực phẩm.

 

Giấy chứng nhận lưu hành tự do: chứng từ này có tên tiếng anh là Certificate of Free Sales (thường được viết tắt là CFS). CFS là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CFS  được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

 

Thành phần sản phẩm : chứng từ này có thể có tên tiếng anh là Certificate of Ingredients hoặc Certificate of Formula. Đây là bản liệt kê các thành phần của sản phẩm thực phẩm.

 

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm:

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Kiểm nghiệm sản phẩm có thể thực hiện tại Việt nam hoặc  tại Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

 

Tài liệu chứng minh công dụng sản phẩm: các tài liệu này là các bằng chứng khoa học để thuyết minh, minh chứng cho công dụng sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu.

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,713 top

Những điều cần biết về hồ sơ công bố thực phẩm

Những điều cần biết về hồ sơ cần yêu cầu nước ngòai cung cấp khi tiến hành công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:

1.     Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

2.     Thành phần sản phẩm.

3.     Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

4.     Mẫu sản phẩm.

5.     Tài liệu chứng minh công dụng sản phẩm.

 

Công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu bao gồm công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an tòan thực phẩm.

 

Giấy chứng nhận lưu hành tự do: chứng từ này có tên tiếng anh là Certificate of Free Sales (thường được viết tắt là CFS). CFS là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CFS  được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

 

Thành phần sản phẩm : chứng từ này có thể có tên tiếng anh là Certificate of Ingredients hoặc Certificate of Formula. Đây là bản liệt kê các thành phần của sản phẩm thực phẩm.

 

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm:

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Kiểm nghiệm sản phẩm có thể thực hiện tại Việt nam hoặc  tại Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được xem là hợp lệ khi xem chi tiết

 

Tài liệu chứng minh công dụng sản phẩm: các tài liệu này là các bằng chứng khoa học để thuyết minh, minh chứng cho công dụng sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu.

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan