Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do khi công bố thực phẩm

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:

 

1.     CFS do nhà sản xuất cấp.

2.     CFS không ghi ngày cấp.

3.     CFS có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm được liệt kê trên giấy ủy quyền.

4.     CFS có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm trên bao bì sản phẩm: bạn sẽ gặp trở ngại khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

5.     CFS không có nội dung xác nhận sản phẩm thực phẩm được bán tự do tại quốc gia sản xuất sản phẩm đó.

6.     CFS có tên và/hoặc địa chỉ nhà sản xuất khác với tên và/hoặc địa chỉ nhà sản xuất liệt kê trên giấy ủy quyền.

7.     CFS đã hết hạn hiệu lực.

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,711 top

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do khi công bố thực phẩm

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:

 

1.     CFS do nhà sản xuất cấp.

2.     CFS không ghi ngày cấp.

3.     CFS có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm được liệt kê trên giấy ủy quyền.

4.     CFS có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm trên bao bì sản phẩm: bạn sẽ gặp trở ngại khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

5.     CFS không có nội dung xác nhận sản phẩm thực phẩm được bán tự do tại quốc gia sản xuất sản phẩm đó.

6.     CFS có tên và/hoặc địa chỉ nhà sản xuất khác với tên và/hoặc địa chỉ nhà sản xuất liệt kê trên giấy ủy quyền.

7.     CFS đã hết hạn hiệu lực.

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan