Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Những điều cần biết về kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm

Những điều cần biết khi kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:

 

Để có kết quả kiểm nghiệm Bạn cần xuất trình mẫu sản phẩm, cần thời gian chờ kết quả, và việc rất quan trọng là Bạn cần phải cho cơ quan kiểm nghiệm biết Bạn cần kiểm nghiệm các chỉ tiêu nào.

 

Nếu Bạn kiểm nghiệm không đủ các chỉ tiêu theo quy định thì việc kiểm nghiệm bổ sung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước sẽ gây bất lợi cho Bạn về chi phí, thời gian, và ảnh hưởng không tốt cho kế họach sales & marketing.

 

Trường hợp công bố hợp quy cho công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu: Bạn cần dựa vào bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm của Bạn để xác định chỉ tiêu cần kiểm nghiệm.

 

Trường hợp công bố phù hợp quy định an tòan thực phẩm cho công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu: lúc này do chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm của Bạn nên Bạn phải căn cứ vào nhiều quy định riêng lẻ để xác định các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm như: đặc điểm sản phẩm của Bạn, công dụng của sản phẩm mà Bạn cần công bố, thành phần cấu tạo của sản phẩm, nhiều quy định riêng lẻ ví dụ như quyết định số: 46/2007/QĐ-BYT Quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm, các quy chuẩn về phụ gia thực phẩm sử dụng trong thực phẩm,  quy chuẩn về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm, v.v.

 

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,696 top

Những điều cần biết về kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm

Những điều cần biết khi kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:

 

Để có kết quả kiểm nghiệm Bạn cần xuất trình mẫu sản phẩm, cần thời gian chờ kết quả, và việc rất quan trọng là Bạn cần phải cho cơ quan kiểm nghiệm biết Bạn cần kiểm nghiệm các chỉ tiêu nào.

 

Nếu Bạn kiểm nghiệm không đủ các chỉ tiêu theo quy định thì việc kiểm nghiệm bổ sung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước sẽ gây bất lợi cho Bạn về chi phí, thời gian, và ảnh hưởng không tốt cho kế họach sales & marketing.

 

Trường hợp công bố hợp quy cho công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu: Bạn cần dựa vào bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm của Bạn để xác định chỉ tiêu cần kiểm nghiệm.

 

Trường hợp công bố phù hợp quy định an tòan thực phẩm cho công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu: lúc này do chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm của Bạn nên Bạn phải căn cứ vào nhiều quy định riêng lẻ để xác định các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm như: đặc điểm sản phẩm của Bạn, công dụng của sản phẩm mà Bạn cần công bố, thành phần cấu tạo của sản phẩm, nhiều quy định riêng lẻ ví dụ như quyết định số: 46/2007/QĐ-BYT Quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm, các quy chuẩn về phụ gia thực phẩm sử dụng trong thực phẩm,  quy chuẩn về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm, v.v.

 

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan