Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Quy định về giấy ủy quyền dùng trong công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Những điều cần biết về giấy ủy quyền xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

-       Giấy ủy quyền phải do nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm phát hành.

 

-       Giấy ủy quyền sau khi được phát hành phải được hợp pháp lãnh sự bởi lãnh sự quán Việt Nam tại quốc gia phát hành Giấy ủy quyền. Việc hợp pháp lãnh sự này ở các nước Châu á khỏang 30 ngày, ở các nước Châu âu khỏang 60 ngày, ở Mỹ khỏang 60 đến 90 ngày. Vì vậy, Bạn cần có biện pháp để đảm bảo Giấy ủy quyền được phát hành đúng luật, tránh phải làm lại do bị sai.

 

Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;

c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;

đ) Thời hạn ủy quyền;

e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;

g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.

 

 

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 510,039 top

Quy định về giấy ủy quyền dùng trong công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Những điều cần biết về giấy ủy quyền xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

-       Giấy ủy quyền phải do nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm phát hành.

 

-       Giấy ủy quyền sau khi được phát hành phải được hợp pháp lãnh sự bởi lãnh sự quán Việt Nam tại quốc gia phát hành Giấy ủy quyền. Việc hợp pháp lãnh sự này ở các nước Châu á khỏang 30 ngày, ở các nước Châu âu khỏang 60 ngày, ở Mỹ khỏang 60 đến 90 ngày. Vì vậy, Bạn cần có biện pháp để đảm bảo Giấy ủy quyền được phát hành đúng luật, tránh phải làm lại do bị sai.

 

Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;

c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;

đ) Thời hạn ủy quyền;

e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;

g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.

 

 

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan