Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do khi công bố mỹ phẩm

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm mỹ phẩm (Certificate of Free Sales “CFS”) khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

 

1.     CFS do nhà sản xuất cấp.

2.     CFS không ghi ngày cấp.

3.     CFS chưa được hợp pháp lãnh sự bởi lãnh sự quán Việt Nam.

4.     CFS có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm được liệt kê trên giấy ủy quyền.

5.     CFS có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm trên bao bì sản phẩm: bạn sẽ gặp trở ngại khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

6.     CFS không có nội dung xác nhận sản phẩm mỹ phẩm được bán tự do tại quốc gia sản xuất sản phẩm đó.

7.     CFS có tên và/hoặc địa chỉ nhà sản xuất khác với tên và/hoặc địa chỉ nhà sản xuất liệt kê trên giấy ủy quyền.

8.     CFS đã hết hạn hiệu lực.

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 537,455 top

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do khi công bố mỹ phẩm

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm mỹ phẩm (Certificate of Free Sales “CFS”) khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

 

1.     CFS do nhà sản xuất cấp.

2.     CFS không ghi ngày cấp.

3.     CFS chưa được hợp pháp lãnh sự bởi lãnh sự quán Việt Nam.

4.     CFS có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm được liệt kê trên giấy ủy quyền.

5.     CFS có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm trên bao bì sản phẩm: bạn sẽ gặp trở ngại khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

6.     CFS không có nội dung xác nhận sản phẩm mỹ phẩm được bán tự do tại quốc gia sản xuất sản phẩm đó.

7.     CFS có tên và/hoặc địa chỉ nhà sản xuất khác với tên và/hoặc địa chỉ nhà sản xuất liệt kê trên giấy ủy quyền.

8.     CFS đã hết hạn hiệu lực.

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan