Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Các lỗi thường gặp về giấy ủy quyền khi công bố lưu hành mỹ phẩm

Các lỗi thường gặp về giấy ủy quyền khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

1.     Giấy ủy quyền không ghi ngày cấp, không ghi ngày hết hạn hiệu lực.

2.     Giấy ủy quyền không có nội dung ủy quyền “đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam”.

3.     Giấy ủy quyền chưa được hợp pháp lãnh sự bởi lãnh sự quán Việt Nam.

4.     Giấy ủy quyền có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm được liệt kê trên giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

5.     Giấy ủy quyền ghi sai tên và/hoặc địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền.

6.     Giấy ủy quyền có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm trên bao bì sản phẩm: bạn sẽ gặp trở ngại khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

7.     Giấy ủy quyền không có nội dung Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam.

8.     Giấy ủy quyền được ký bởi người không có thẩm quyền.

9.     Giấy ủy quyền đã hết hạn hiệu lực.

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 479,135 top

Các lỗi thường gặp về giấy ủy quyền khi công bố lưu hành mỹ phẩm

Các lỗi thường gặp về giấy ủy quyền khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:

1.     Giấy ủy quyền không ghi ngày cấp, không ghi ngày hết hạn hiệu lực.

2.     Giấy ủy quyền không có nội dung ủy quyền “đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam”.

3.     Giấy ủy quyền chưa được hợp pháp lãnh sự bởi lãnh sự quán Việt Nam.

4.     Giấy ủy quyền có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm được liệt kê trên giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

5.     Giấy ủy quyền ghi sai tên và/hoặc địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền.

6.     Giấy ủy quyền có tên sản phẩm khác với tên sản phẩm trên bao bì sản phẩm: bạn sẽ gặp trở ngại khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

7.     Giấy ủy quyền không có nội dung Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam.

8.     Giấy ủy quyền được ký bởi người không có thẩm quyền.

9.     Giấy ủy quyền đã hết hạn hiệu lực.

Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan