Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 445,980 top

Những điều cần biết về hồ sơ công bố vật liệu tiếp xúc thực phẩm
Những điều cần biết về hồ sơ cần có khi tiến hành công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm tại Việt Nam

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel: 028 3771 2129   I   Fax: 028 3771 2130

Hotline: 0907 86 86 96