Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Tin tức

Quy định về giấy ủy quyền dùng trong công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu
Những điều cần biết về giấy ủy quyền xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:
Chi tiết ...
Các lỗi thường gặp về giấy ủy quyền khi công bố lưu hành mỹ phẩm
Các lỗi thường gặp về giấy ủy quyền khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:
Chi tiết ...
Những điều cần biết về hồ sơ công bố thực phẩm
Những điều cần biết về hồ sơ cần yêu cầu nước ngòai cung cấp khi tiến hành công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:
Chi tiết ...
Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do sử dụng để công bố thực phẩm
Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam
Chi tiết ...

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 270,768 top

Quy định về giấy ủy quyền dùng trong công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu
Những điều cần biết về giấy ủy quyền xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:
Các lỗi thường gặp về giấy ủy quyền khi công bố lưu hành mỹ phẩm
Các lỗi thường gặp về giấy ủy quyền khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam:
Những điều cần biết về hồ sơ công bố thực phẩm
Những điều cần biết về hồ sơ cần yêu cầu nước ngòai cung cấp khi tiến hành công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:
Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do sử dụng để công bố thực phẩm
Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel: 028 3771 2129   I   Fax: 028 3771 2130

Hotline: 0907 86 86 96