Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Những điều cần biết về hồ sơ công bố vật liệu tiếp xúc thực phẩm

Những điều cần biết về hồ sơ cần có khi tiến hành công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm tại Việt Nam:

 

1.     Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

2.     Thành phần sản phẩm.

3.     Mẫu sản phẩm.

 

Công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm bao gồm công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an tòan thực phẩm.

 

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm:

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Kiểm nghiệm sản phẩm có thể thực hiện tại Việt nam hoặc  tại Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).

 

Những điều cần biết khi kiểm nghiệm sản phẩm để công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm tại Việt Nam:

Để có kết quả kiểm nghiệm Bạn cần xuất trình mẫu sản phẩm, cần thời gian chờ kết quả, và việc rất quan trọng là Bạn cần phải cho cơ quan kiểm nghiệm biết Bạn cần kiểm nghiệm các chỉ tiêu nào.

Nếu Bạn kiểm nghiệm không đủ các chỉ tiêu theo quy định thì việc kiểm nghiệm bổ sung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước sẽ gây bất lợi cho Bạn về chi phí, thời gian, và ảnh hưởng không tốt cho kế họach sales & marketing.

 

Trường hợp công bố hợp quy cho dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm: Bạn cần dựa vào bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm của Bạn để xác định chỉ tiêu cần kiểm nghiệm.

 

Trường hợp công bố phù hợp quy định an tòan thực phẩm cho dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm: lúc này do chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm của Bạn nên Bạn phải căn cứ vào nhiều quy định riêng lẻ để xác định các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm như: đặc điểm sản phẩm của Bạn, công dụng của sản phẩm mà Bạn cần công bố, thành phần cấu tạo của sản phẩm, nhiều quy định riêng lẻ như các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm bằng nhựa, cao su, kim lọai, v.v. Bạn cần lưu ý là sản phẩm của Bạn có thể được cấu tạo bởi nhiều chất liệu khác nhau, vì vậy việc kiểm nghiệm sản phẩm cần căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật, quy định cho từng chất liệu tương ứng.

 

Thành phần sản phẩm : chứng từ này có thể có tên tiếng anh là Certificate of Ingredients hoặc Certificate of Formula. Đây là bản liệt kê các thành phần của sản phẩm thực phẩm.

 
Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 439,096 top

Những điều cần biết về hồ sơ công bố vật liệu tiếp xúc thực phẩm

Những điều cần biết về hồ sơ cần có khi tiến hành công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm tại Việt Nam:

 

1.     Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

2.     Thành phần sản phẩm.

3.     Mẫu sản phẩm.

 

Công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm bao gồm công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an tòan thực phẩm.

 

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm:

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Kiểm nghiệm sản phẩm có thể thực hiện tại Việt nam hoặc  tại Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).

 

Những điều cần biết khi kiểm nghiệm sản phẩm để công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm tại Việt Nam:

Để có kết quả kiểm nghiệm Bạn cần xuất trình mẫu sản phẩm, cần thời gian chờ kết quả, và việc rất quan trọng là Bạn cần phải cho cơ quan kiểm nghiệm biết Bạn cần kiểm nghiệm các chỉ tiêu nào.

Nếu Bạn kiểm nghiệm không đủ các chỉ tiêu theo quy định thì việc kiểm nghiệm bổ sung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước sẽ gây bất lợi cho Bạn về chi phí, thời gian, và ảnh hưởng không tốt cho kế họach sales & marketing.

 

Trường hợp công bố hợp quy cho dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm: Bạn cần dựa vào bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm của Bạn để xác định chỉ tiêu cần kiểm nghiệm.

 

Trường hợp công bố phù hợp quy định an tòan thực phẩm cho dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm: lúc này do chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm của Bạn nên Bạn phải căn cứ vào nhiều quy định riêng lẻ để xác định các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm như: đặc điểm sản phẩm của Bạn, công dụng của sản phẩm mà Bạn cần công bố, thành phần cấu tạo của sản phẩm, nhiều quy định riêng lẻ như các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm bằng nhựa, cao su, kim lọai, v.v. Bạn cần lưu ý là sản phẩm của Bạn có thể được cấu tạo bởi nhiều chất liệu khác nhau, vì vậy việc kiểm nghiệm sản phẩm cần căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật, quy định cho từng chất liệu tương ứng.

 

Thành phần sản phẩm : chứng từ này có thể có tên tiếng anh là Certificate of Ingredients hoặc Certificate of Formula. Đây là bản liệt kê các thành phần của sản phẩm thực phẩm.

 
Số lượt phản hồi: 0 Xem phản hồi

Gửi phản hồi

  • Đăng bởi @dmin
  • Số lượt phản hồi: 0

Tin liên quan