Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Tin tức

Những điều cần biết về hồ sơ công bố thực phẩm
Những điều cần biết về hồ sơ cần yêu cầu nước ngòai cung cấp khi tiến hành công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:
Chi tiết ...
Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do sử dụng để công bố thực phẩm
Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam
Chi tiết ...
Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do khi công bố thực phẩm
Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam.
Chi tiết ...
Những điều cần biết về kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm
Những điều cần biết khi kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam
Chi tiết ...

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 488,155 top

Những điều cần biết về hồ sơ công bố thực phẩm
Những điều cần biết về hồ sơ cần yêu cầu nước ngòai cung cấp khi tiến hành công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam:
Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do sử dụng để công bố thực phẩm
Những điều cần biết về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam
Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do khi công bố thực phẩm
Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam.
Những điều cần biết về kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm
Những điều cần biết khi kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

Hotline: 0907 86 86 96