Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Tin tức

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do khi công bố thực phẩm
Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam.
Chi tiết ...
Những điều cần biết về kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm
Những điều cần biết khi kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam
Chi tiết ...
Những điều cần biết về hồ sơ công bố vật liệu tiếp xúc thực phẩm
Những điều cần biết về hồ sơ cần có khi tiến hành công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm tại Việt Nam
Chi tiết ...

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 270,784 top

Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do khi công bố thực phẩm
Các lỗi thường gặp về giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales “CFS”) cho sản phẩm thực phẩm khi xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam.
Những điều cần biết về kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm
Những điều cần biết khi kiểm nghiệm sản phẩm để công bố thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm chức năng, công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Việt Nam
Những điều cần biết về hồ sơ công bố vật liệu tiếp xúc thực phẩm
Những điều cần biết về hồ sơ cần có khi tiến hành công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm tại Việt Nam

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel: 028 3771 2129   I   Fax: 028 3771 2130

Hotline: 0907 86 86 96